Solidarnost a ne milostinja!

Šta je Solidarna kuhinja?

Solidarna kuhinja je nezavisni kolektiv koji obezbeđuje hranu i druge vidove pomoći onima kojima je ona najpotrebnija. Kolektiv Solidarna kuhinja je formiran iz potrebe da se na sveprisutne probleme siromaštva i gladi, koji naročito dolaze do izražaja u kriznim situacijama, odgovori solidarnošću i uzajamnom pomoći.

Aktivisti Solidarne kuhinje učestvuju u svim aktivnostima koje su vezane za pomoć: prikupljaju sredstva, nabavljaju, pripremaju i distribuiraju hranu. Hrana se distribuira direktno najugroženijima, na nekoliko mesta u gradu.

Unutar Solidarne kuhinje gajimo iste vrednosti koje koristimo u svom radu – organizovani smo na principima uzajamne pomoći i direktne demokratije, a bilo kakva diskriminacija nije dozvoljena. Kako verujemo da borba protiv gladi ne treba da bude korišćena u svrhu reklame i samopromocije, ne sarađujemo sa političkim partijama, niti organizacijama koje pretenduju da to postanu.

Često postavljana pitanja

Volonteri – kuvari pripremaju i pakuju hranu u svojim domovima u skladu sa mogućnostima – jednom do par puta mesečno. Jedna kuhinja pravi najmanje 40 obroka. Trudimo se da na nedeljnom nivou organizujemo što veći broj raznovrsnih i hranjivih obroka.

Aktivisti – vozači preuzimaju hranu od kuvara i dopremaju je onima kojima je potrebna. Hrana dolazi do korisnika na dva načina: dostavlja se direktno porodicama ili se deli sredom, subotom i nedeljom u 16h na punktu kod Vukovog spomenika.

Obroci se obezbeđuju svima koji se prijave da su im potrebni, kao i svima koji se pojave na punktu. Stanjem u društvu najviše su pogođeni beskućnici, ljudi koji su ostali bez posla koji izdržavaju višečlane porodice, samohrani roditelji, sakupljači sekundarnih sirovina i oni čine najveći deo ljudi koji posećuju naš punkt.

Organizovani smo na sledećim principima:

  1. Fokus organizovanja i delovanja Solidarne kuhinje je obezbeđivanje hrane i drugih vidova solidarnosti onima kojima je najpotrebnija.
  2. Smatramo da doprinos borbi protiv gladi ne treba da bude korišćen u svrhu reklame i samopromocije.
  3. Odbijamo saradnju sa organizacijama, grupama i pojedincima/kama koji/e diskriminišu ljude na nacionalnom, seksualnom, rasnom, polnom, verskom ili drugom osnovu.
  4. Solidarna kuhinja je nezavisna, neprofitna, neposredno demokratski ustrojena organizacija. Ne sarađujemo sa političkim partijama, niti organizacijama koje pretenduju da to postanu.
  5. Solidarna kuhinja funkcioniše kao nezavisni kolektiv u kome odluke donose članovi, na principima direktne demokratije, dogovorom ili najmanje dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova kolektiva.
  6. Pojedinci/ke koji se ne slažu sa nekom odlukom ne moraju je sprovoditi, ali ne mogu raditi protivno odlukama većine.
  7. Pored članstva, u radu Solidarne kuhinje učestvuju i aktivisti, koji imaju pravo da budu potpuno obavešteni o apsolutno svim aktivnostim rada kolektiva.
  8. Solidarna kuhinja o zahtevima za prijem u članstvo odlučuje prostom većninom ukupnog članstva.
Scroll to Top