Solidarna kuhinja: Nedeljni izveštaj, 19. decembar 2022.

Novi nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima za cilj ima jačanje represivnog aparata države. Predviđa pravo policije da primenjuje silu na demonstracijama na osnovu lične procene, pretrese stanova bez sudskog naloga i davanje statusa ‘policijskog službenika’ civilima koji sarađuju sa organima javnog reda. Takođe se uvodi odredba koja bi biometrijski nadzor učinila zakonitim. Ova nova prava […]

Solidarna kuhinja: Nedeljni izveštaj, 19. decembar 2022. Read More »